ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΔΕΣΜΟΣ 21 for 21»

Α. Εισαγωγή
1. Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο µε την επωνυµία «ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΕΣΜΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΜΟΣ» (καλούμενο εφεξής ως ο “Διοργανωτής”), με ΑΦΜ 997460285 που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 71, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισµό µε τίτλο «ΔΕΣΜΟΣ 2021» (καλούμενος εφεξής ως «ο Διαγωνισµός»), σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους συµµετοχής (καλούμενοι εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτηµένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς κατά τη διάρκεια του Διαγωνισµού, στο διαδικτυακό τόπο www.desmos.org (καλούμενος εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισµός των προϋποθέσεων και εν γένει των όρων συµµετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η να συμμετάσχει σε αυτόν, της διαδικασίας σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της περιγραφής της ακριβούς διαδικασίας και των όρων που διέπουν το στάδιο αξιοποίησης των Δώρων του Διαγωνισμού και δεσμεύουν τους νικητές του Διαγωνισμού.

3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συντελείται δια της ολοκλήρωσης της αγοράς του λαχνού και συνιστά αυτοδίκαιη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών του Διαγωνισμού, οι οποίοι (όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες): (α) δεσμεύουν πλήρως τους συμμετέχοντες ως προς το πλαίσιο συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, το πλαίσιο ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού και το πλαίσιο αξιοποίησης των Δώρων του Διαγωνισμού, (β) περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και (γ) επικαιροποιούνται στον Διαδικτυακό Τόπο χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή ως προς την ενημέρωση των συμμετεχόντων περί της τροποποίησης αυτών. Οι υποψήφιοι οφείλουν να μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση τους σε σχέση με τυχόν αλλαγές των όρων του Διαγωνισμού, επισκεπτόμενοι τον Διαδικτυακό Τόπο.

Β. Διάρκεια, δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό
1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισµού ΔΕΣΜΟΣ 2021 ορίζεται από Παρασκευή 23/04/2021 στις 09:00 π.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) έως και την Πέμπτη 18/05/2021 στις 21:00 μ.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) (καλούμενη εφεξής η «Διάρκεια»).

2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, µετά τη λήξη του Διαγωνισµού ή µετά από τυχόν αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συµµετοχές δεν είναι πλέον δυνατές, ούτε δεσμεύουν πλέον το Διοργανωτή. Στην περίπτωση αυτή οι συµµετέχοντες µε τη συµµετοχή στο διαγωνισµό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωµα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νοµιµοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισµού, είτε την παράδοση των µη παραδοθέντος δώρου, είτε οιαδήποτε αποζηµίωση.

3. Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο δια της συναίνεσης του προσώπου/προσώπων που ασκεί/ασκούν τη γονική μέριμνα ενώ η συμμετοχή στις διαδικτυακές συνομιλίες που παρέχονται ως Δώρο δύναται να λάβει χώρα μόνο παρουσία και εποπτεία ενός εκ των ασκούντων την γονική μέριμνα του ανήλικου συμμετέχοντος. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται σε οιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και ειδικώς μετά την ανάδειξη των νικητών να ζητήσει την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας των συμμετεχόντων ή/και αναδειχθέντων, ως νικητών, προς επιβεβαίωση της συνδρομής της ως άνω προϋπόθεσης συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή της δυνατότητας αξιοποίησης των Δώρων του Διαγωνισμού από τον συμμετέχοντα νικητή. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι συμμετέχων ή/και σε επόμενο στάδιο ο αναδειχθείς ως νικητής είναι ανήλικος και ότι ψευδώς δήλωσε ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, θα αποκλείεται αυτομάτως από την διαδικασίας του Διαγωνισμού σε οιοδήποτε στάδιο αυτή βρίσκεται και εφόσον έχει ήδη αναδειχθεί, ως νικητής, θα χάνει αυτόματα το Δώρο που έχει κερδίσει, χωρίς να ευθύνεται ο Διοργανωτής καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τον ως άνω αποκλεισμό ή/και απώλεια του Δώρου του Διαγωνισμού.

4. Στον Διαγωνισμό κωλύονται και δεν μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή/και ανήκουν στα μέλη του σωματείου ΔΕΣΜΟΣ.

5. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Διαγωνισµό θα πρέπει αφού επισκεφθούν τον Δικτυακό Τόπο www.ticketmaster.gr να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία αγοράς των διαθέσιμων λαχνών, ακολουθώντας τις οδηγίες που που περιγράφονται στις σχετικές σελίδες πώλησης λαχνών, και αναγράφονται στους παρόντες Όρους. Έκαστος λαχνός παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα να συμμετάσχει στην οριζόμενη στον όρο Δ Κλήρωση με Δώρο υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους, να πραγματοποιήσει ολιγόλεπτη διαδικτυακή συνομιλία με μία από τις προσωπικότητες που συμμετέχουν στη λαχειοφόρο. Για κάθε προσωπικότητα που συνεισφέρει ως Δώρο την δυνατότητα ολιγόλεπτης συνομιλίας λαμβάνει χώρα χωριστή κλήρωση ανάμεσα στους συμμετέχοντες που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την αγορά των λαχνών για την εν λόγω προσωπικότητα. Προϋπόθεση απόδοσης του Δώρου αποτελεί η υπογραφή και αποδοχή από τον εκάστοτε νικητή της Δήλωση Αποδοχής και Εκτέλεσης του Δώρου, στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες τελεί η υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης ολιγόλεπτης, μέσω τηλεδιάσκεψης, διαδικτυακής συνομιλίας με τη διασημότητα.

6. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές επιθυμεί στο Διαγωνισµό καθ’όλη τη διάρκεια αυτού, αγοράζοντας έναν ή περισσότερους λαχνούς για την ίδια ή άλλη διάσημη προσωπικότητα.

7. Σε περίπτωση που κατά την κρίση του Διοργανωτή, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές ή/και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, ο Διοργανωτής δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει την συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, ο Διοργανωτής δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή.

Γ. Δώρο Διαγωνισμού
1. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν συνολικά 21 νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν ως Δώρο την δυνατότητα υπό τους όρους και προϋποθέσεις του όρου ΣΤ να πραγματοποιήσουν μια ολιγόλεπτη και αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης διαδικτυακή συνομιλία με την διάσημη προσωπικότητα, για την οποία έχουν αγοράσει λαχνό (εφεξής το «Δώρο»).

2. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Ομοίως δεν επιτρέπεται η υποκατάσταση του νικητή ως προς τη συμμετοχή στην συνομιλία από άλλο πρόσωπο.

3. Η αξιοποίηση του Δώρου απαιτεί την ευθύνη και επιμέλεια του αναδειχθέντος για την ύπαρξη κατάλληλης μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο, ικανή, ώστε ευχερώς να υλοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η ολιγόλεπτη διαδικτυακή συνομιλία. Ο διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια του δικτύου του αναδειχθέντος ως νικητή και δεν υπέχει καμία υποχρέωση, ούτε ευθύνη για οιαδήποτε βλάβη ή τεχνικό πρόβλημα εντοπίζεται σε ζητήματα τεχνικά ή στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του συνδρομητή που θα αναδειχθεί ως νικητής (για τα οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος) ή/και στις σχετικές πλατφόρμες επικοινωνίας τρίτων (π.χ. zoom, skype κ.α.), τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν τη χρήση της υπηρεσίας που απαιτείται για την πραγματοποίηση της μέσω τηλεδιάσκεψης διαδικτυακής συνομιλίας που παρέχεται ως Δώρο.

4. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή με τον Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

5. Το Δώρο θα πρέπει να αξιοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ανάδειξη του υποψηφίου ως νικητή και δεν δύναται να µεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο πέραν εκείνων, των οποίων τα απαραίτητα στοιχεία /διαπιστευτήρια θα έχουν συγκεντρωθεί εντός των δοθέντων χρονικών ορίων.

6. Επιπλέον, ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης του Δώρου για λόγους ανωτέρας βίας ή/και για λόγους που ανάγονται αποκλειστικά σε πράξεις ή και παραλείψεις της προσωπικότητας.

Δ. Κλήρωση-Ανάδειξη Νικητών
1. Από τις έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό, με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω, θα ανακηρυχθούν 21 (εικοσιένας) νικητές εκ των συμμετεχόντων, κατόπιν κλήρωσης για κάθε Δώρο, και δύο (2) επιλαχόντες κατά σειρά κλήρωσής τους για κάθε ένα νικητή. Για κάθε διασημότητα θα υλοποιηθεί ξεχωριστή κλήρωση, στο πέρας της οποίας θα αναδεικνύεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 1 (ένας) νικητής και 2 (δύο) επιλαχόντες.

2. Οι νικητές και οι επιλαχόντες θα επιλεγούν με τυχαία επιλογή των αριθμών των λαχνών τους με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κληρώσεων www.random.org, που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή και στην οποία ο Διοργανωτής δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει. Η αρίθμηση των συμμετοχών με αύξοντα αριθμό για κάθε κλήρωση θα γίνει παρουσία και επικύρωση συμβολαιογράφου. Η επικύρωση της επιλογής του κάθε νικητή με το ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, και ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, καθώς και των επιλαχόντων, θα γίνει από ορισμένο συμβολαιογράφο.

3. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/05/2021 στις 12:00 μ.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) στα γραφεία του Διοργανωτή μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

Ε. Ενημέρωση Νικητών-Παραλαβή Δώρου
1. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά και με email στα στοιχεία που έχουν δηλώσει, όπου και θα τους ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοπροσωπίας. Κάθε νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.
Εάν έκαστος νικητής δεν ανταποκριθεί στην εκ μέρους του Διοργανωτή τηλεφωνική ή μέσω email προσωπική επικοινωνία, εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία και ώρα αρχικής του ενημέρωσης – όχλησης για την διαδικασία απόδοσης του Δώρου, αποστέλλοντας εντός της αυτής προθεσμίας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του (Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κατοικίας), προκειμένου να ολοκληρωθεί η επικοινωνία µαζί του για τη δυνατότητα εξακρίβωσης ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου του, ή εάν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι του.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία επέλθει εκπτωση από τον Δώρο στο πρόσωπο του νικητή, ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης με τον ίδιο τρόπο, ως οριζεται στον όρο 1 του παρόντος κεφαλαίου. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί στην σχετική επικοινωνία – όχληση εκ μέρους του Διοργανωτή εντός 24 ωρών από την στιγμή της κατά τα ως άνω αρχικής επικοινωνίας – όχλησης εκ μέρους του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με τον όρο 2 του παρόντος κεφαλαίου, ο δε δεύτερος επιλαχών οφείλει να ανταποκριθεί στη σχετική επικοινωνία – όχληση εντός 24 ωρών κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ακυρωθεί και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από οιαδήποτε υποχρέωση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
Ο Διοργανωτής θα ανακοινώσει τους νικητές στην ιστοσελίδα του, με Instagram σχόλιο (comment) και Facebook post την Παρασκευή 19/05/2021, αφού πρώτα έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους νικητές και, εφόσον χρειαστεί, με τους επιλαχόντες.

3. Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόµα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, µπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση,
(β) σε περίπτωση που η συµµετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,
(γ) σε περίπτωση που η συµµετοχή του αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής στα συστήµατα των Διοργανωτών ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου,
(δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,
(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας µε το νικητή σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά από την κλήρωση, αποβεί άκαρπη.
(στ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερηµένα ή κατά τρόπο μη προσήκοντα στην αξιοποίηση του Δώρου.

4. Κατά την εκτέλεση του Δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η εκτέλεση του δώρου είναι δυνατή μόνο παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του Δώρου του. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια το Δώρο που δεν αναζητήθηκε και / ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τον νικητή, σύµφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή.

5. Ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκτέλεσης του Δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

6. Με την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό έκαστος υποψήφιος παραχωρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού στο Διοργανωτή, χωρίς καμία επιβάρυνση του τελευταίου μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας του και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου συνδεόμενου με την προσωπικότητα και ταυτότητα αυτού προς το σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο διαφημιστικών, προωθητικών ενεργειών του Διαγωνισμού καθόλη τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτού. Ενδεικτικά, ο Διοργανωτής στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιεί την εικόνα των συμμετεχόντων/ και το όνομά τους, μέσω φωτογραφικού υλικού, ηχητικού υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, social media όπως Facebook, LinkedIn, News App κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει ο Διοργανωτής στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στο πλαίσιο προώθησης, διαφημιστικής εκμετάλλευσης του Διαγωνισμού και κάθε σχετικού με την παρουσίαση του Διαγωνισμού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου, ως αρχειακό υλικό για την προβολή του σε εκδηλώσεις σεμινάρια, διαλέξεις και παρεμφερείς δραστηριότητες του Διοργανωτή κ.λ.π.

7. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί το Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τον Διοργανωτή, με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

ΣΤ. Εκτέλεση Δώρου Διαγωνισμού
1. Ο νικητής κάθε κλήρωσης κερδίζει τη δυνατότητα να συνομιλήσει διαδικτυακά (μέσω κατάλληλης πλατφόρμας Zoom, Skype, Microsoft Teams) με την διάσημη προσωπικότητα για την οποία έχει αγοράσει τον έγκυρο νικητήριο λαχνό. Σε περίπτωση μη επίτευξης της επικοινωνίας του νικητή με τον Διοργανωτή κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται στον όρο Ε, το αυτό δικαίωμα αποκτά ο πρώτος επιλαχών και ακολούθως, εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον πρώτο επιλαχόντα ακολουθεί ο δεύτερος επιλαχών. Η συνομιλία θα φέρει τα ακόλουθα δεσμευτικά για τον νικητή/επιλαχόντα χαρακτηριστικά:
(1.α.) θα έχει ανώτατο όριο χρονικής διάρκειας τα δέκα πέντε (15) λεπτά,

(1.β.) θα είναι διαδικτυακή και ειδικώς θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και μέσω της υποδειχθείσας από τον Διοργανωτή πλατφόρμας (ενδεικτικά Zoom, Skype, Microsoft Teams) και μέσω συγκεκριμένου link που θα αποστείλει προς το σκοπό αυτό ο Διοργανωτής στον νικητή εγκαίρως, του νικητή ευθυνόμενου πλήρως, ως προς την υποδομή και τεχνική καταλληλόλητα και γνώση σε σχέση με την εκ μέρους του επιτυχή σύνδεση στην υποδειχθείσα πλατφόρμα καθώς και την ομαλή λειτουργία της σύνδεσης με αυτήν στο πλαίσιο διεξαγωγής της συνομιλίας,

(1.γ.) θα έχει αυστηρά προκαθορισμένο περιεχόμενο και ειδικώς θα περιοριστεί σε ερωτήσεις του νικητή προς την διάσημη προσωπικότητα που θα έχουν προηγουμένως τεθεί σε γνώση και εγκριθεί από τον Διοργανωτή και την διάσημη προσωπικότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους του παρόντος κεφαλαίου,

(1.δ.) θα παρευρίσκονται σε αυτήν αποκλειστικά και μόνο ο νικητής, η διάσημη προσωπικότητα με την οποία θα συνομιλήσει και – για λόγους προσήκουσας τήρησης των όρων αξιοποίησης του Δώρου – ο εκπρόσωπος του Διοργανωτή με τις στο παρόν κεφάλαιο ανατιθέμενες αρμοδιότητες εποπτείας σε σχέση με την υλοποίηση της συνομιλίας,

(1.ε) θα απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση ή αναπαραγωγή του περιεχομένου των συνομιλιών, χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση του Διοργανωτή.

2. Η συνομιλία δύναται να προγραμματιστεί σε χρονικό διάστημα από δυο (2) έως δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης από τον νικητή στον Διοργανωτή της προβλεπόμενης στον όρο 3 του παρόντος κεφαλαίου Δήλωσης Αποδοχής και Εκτέλεσης του Δώρου. Η ακριβής ημέρα και η ώρα της συνομιλίας θα προγραμματιστεί από το Διοργανωτή σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα της προσωπικότητας που θα συνομιλήσει με τον νικητή και λαμβάνοντας υπόψη – χωρίς να δεσμεύεται ο Διοργανωτής από αυτήν – και την διαθεσιμότητα του νικητή/επιλαχόντα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί εφικτό να συμφωνηθεί ημέρα και ώρα εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας του νικητή/επιλαχόντα, εφόσον έχει ο τελευταίος κληθεί τουλάχιστον δυο φορές μέσω email να συμμετάσχει στην διεξαγωγή της συνομιλίας σε προκαθορισμένη από τον Διοργανωτή ημέρα και ώρα, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το Δώρο. Εάν ο νικητής/επιλαχών δεν εμφανιστεί στην προγραμματισμένη ώρα και μέρα στο συμφωνημένο διαδικτυακό μέσο, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το Δώρο.

3. Προϋπόθεση απόδοσης του Δώρου και υλοποίησης της ανωτέρω αναφερόμενης συνομιλίας, είναι η εκ μέρους του νικητή/επιλαχόντα αποδοχή και υπογραφή της έγγραφης Δήλωσης Αποδοχής και Εκτέλεσης του Δώρου, στην οποία τίθενται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκτέλεση του Δώρου και η αποδοχή της οποίας αποτελεί ουσιώδη όρο απόδοσης του Δώρου σε έκαστο νικητή. Μετά την ανάδειξη του νικητή ο Διοργανωτής οφείλει εντός εύλογου χρόνου να παραδώσει σε αυτόν το ως άνω έγγραφο, ο δε νικητής υποχρεούται να υπογράψει έκαστη σελίδα του ως άνω εγγράφου και να θέσει στο τέλος αυτού ολογράφως το ονοματεπώνυμό του και την υπογραφή του και να λάβει επί αυτών θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή, ακολούθως δε να το παραδώσει με δικές του δαπάνες στον Διοργανωτή σε πρωτότυπη μορφή. Άρνηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των ως άνω υποχρεώσεων εκ μέρους του νικητή παρέχει στον Διοργανωτή το δικαίωμα να αποκλείσει τον νικητή από το Δώρο χωρίς καμία αξίωση του νικητή έναντι του Διοργανωτή.

4. Για την ως άνω συνομιλία αυτή, κάθε νικητής, ή επιλαχόντας στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας του νικητή, θα πρέπει να υποβάλει εγγράφως μέσω email στο Διοργανωτή τις ερωτήσεις που επιθυμεί να απευθύνει στην διάσημη προσωπικότητα, οι οποίες κατά μέγιστο αριθμό συμφωνούνται να ανέρχονται σε 10 ερωτήσεις, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα κληθεί από τον Διοργανωτή να υποβάλει τις ερωτήσεις αυτές. Εάν ο νικητής δεν υποβάλλει έγκαιρα τις ερωτήσεις του, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, και ο Διοργανωτής στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ακυρωθεί.

5. Το περιεχόμενο και ο αριθμός των ερωτήσεων τελούν υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή καθώς και υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της προσωπικότητας για την οποία αφορά η υλοποίηση της συνομιλίας . Για την υποβολή των ερωτήσεων θα προηγείται έγγραφη συναίνεση του Διοργανωτή προς τον νικτή που θα χορηγείται και μέσω email, ουδεμία δε ερώτηση δεν δύναται να υποβάλει ο νικητής, εάν αυτή δεν έχει προηγουμένως λάβει έγγραφη συναίνεση του Διοργανωτή, στην οποία (συναίνεση) θα εμπεριέχεται επακριβώς και το ακριβές περιεχόμενο και ο αριθμός των ερωτήσεων που επιτρέπεται στον νικητή να υποβάλει. Σε περίπτωση που κάποια ή όλες οι ερωτήσεις κριθούν ακατάλληλες, ο νικητής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει τις ερωτήσεις εκ νέου αφού διορθώσει, αντικαταστήσει ή αφαιρέσει τις ακατάλληλες ερωτήσεις και αποστείλει εγκαίρως και δη εντός μιας (1) ημέρας από τη σχετική ειδοποίησή του στον Διοργανωτή για έγκριση τις αναθεωρημένες ερωτήσεις αυτές.

6. Δεν θα γίνονται αποδεκτές ερωτήσεις με περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση του διοργανωτή.

7. Σε περίπτωση που ο νικητής με την υποβολή των ερωτήσεων ή κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή:
α) προσβάλει την προσωπικότητα, το ήθος, την τιμή και αξιοπρέπεια, και την ακεραιότητα του συνομιλητή του,
β) παρεκκλίνει από τις εγκεκριμένες ερωτήσεις, τη θεματολογία, τα χρηστά ήθη, και την τήρηση της δημόσιας αιδούς,
γ) απευθύνει περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές,
δ) παραβιάσει οιαδήποτε εκ των τιθέμενων στο παρόν κεφάλαιο προδιαγραφών ή/και δεσμεύσεων σε σχέση με την διεξαγωγή της συνομιλίας,
θα αποκλείεται άμεσα από τη διαδικασία συμμετοχής στην αξιοποίηση του Δώρου σε όποιο στάδιο και εάν αυτή βρίσκεται, ο δε εκπρόσωπος του Διοργανωτή θα δύναται κατά την απόλυτη κρίση του, εφόσον η παραβίαση λάβει χώρα κατά την διεξαγωγή της συνομιλίας, να προβεί κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στον νικητή/επιλαχόντα και σε διακοπή της διεξαγόμενης συνομιλίας. Ειδικώς δε διευκρινίζεται ότι εκτός από τον Διοργανωτή, το αυτό δικαίωμα και για τους ίδιους λόγους διατηρεί και η διάσημη προσωπικότητα που συμμετέχει στην συνομιλία. Στην περίπτωση αυτή, ο νικητής ή/και επιλαχών δεν θα διατηρούν καμία απολύτως αξίωση έναντι του Διοργανωτή ή/και της διάσημης προσωπικότητας (ενδεικτικά αποζημίωσης, χρηματικής ικανοποίησης ή/και αξίωση επανάληψης της συνομιλίας), θα αποβάλλονται δε οριστικά από οιαδήποτε περαιτέρω φάση του Διαγωνισμού, του Διοργανωτή δυνάμενου να αξιώσει σε βάρος του την αποκατάσταση οιασδήποτε υλική ζημίας ή/και ηθικής βλάβης από την παραβίαση των όρων διεξαγωγής της συνομιλίας, ως συνολικά τίθενται στο παρόν κεφάλαιο των όρων του Διαγωνισμού.

Ζ. Τροποποίηση Όρων-Δώρου
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει μονομερώς και οποτεδήποτε τους όρους και το Δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους συμμετέχοντες, τους νικητές που τυχόν αναδειχθούν από την κλήρωση ή/και οιοδήποτε τρίτο.

Η. Λήξη Διαγωνισμού
Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας ανάδειξης νικητή και εκτέλεσης του Δώρου ως τίθεται στους όρους Ε1, Ε2 και ΣΤ κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή έναντι νικητή και δυο επιλαχόντων παύει να υφίσταται. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της εκτέλεσης του Δώρου, ο Διοργανωτής δεν υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Θ. Προσωπικά Δεδομένα
Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στο Διοργανωτή την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στους παρόντες όρους.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από το Διοργανωτή, όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ο ίδιος θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα κοινοποιηθούν από την www.ticketmaster.gr και τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την εν γένει προβολή – παρουσίαση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την εκτέλεση του Δώρου.

Μετά την εκτέλεση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται.
Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) , οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο του Διοργανωτή ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο notifications.desmos@gmail.com.

Ι. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, της διαδικασίας κλήρωσης και του αποτελέσματος της κλήρωσης, της διαδικασίας τελικής ανάδειξης του νικητή, και της εκτέλεσης του Δώρου. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχθεί το Δώρο και δεν υπογράψει τη Δήλωση αποδοχής και εκτέλεσης του Δώρου, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από τον Διοργανωτή. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site του Διοργανωτή «www.desmos.org»

Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί το με το info@desmos.org και την Εκάβη Βαλλερά στο 2168090840 και 6972089984.