Η Τρίτη Ηλικία είναι μια ομάδα που βάλλεται καθημερινά.
Η σύγχρονη εποχή, οι καθημερινές ταχύτητες, η οικονομική συνθήκη που βιώνουμε, η αστικοποίηση και το φαινόμενο της αποξένωσης, καθιστούσαν ήδη δύσκολη την καθημερινότητα των γηραιότερων.

Σήμερα εξαιτίας των μέτρων προστασίας του COVID-19 και της ευαλωτότητάς της στον ιό η τρίτη ηλικία είναι μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες που χρειάζονται στήριξη και αγάπη περισσότερο από ποτέ.

Συγκεκριμένα, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν αυξημένες ανάγκες σε ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό και ο κοινωνικός αποκλεισμός στον οποίο αναγκαστικά έχουν υποβληθεί λόγω του ιού έχει επιδράσει αρνητικά στην καθημερινότητά τους και την ψυχική τους υγεία.

Η αγωνία και οι δυσκολίες που μοιράζονται μαζί μας οι 100 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και άλλοι οργανισμοί που φροντίζουν άτομα τρίτης ηλικίας επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Γι αυτό ο Δεσμός έχει θέσει την υποστήριξη της Τρίτης Ηλικίας σε προτεραιότητα.

Φέτος, εκτός από την κάλυψη πάγιων αναγκών, όπως επισιτιστικές ανάγκες και ανάγκες θέρμανσης, εστιάσαμε τις προσπάθειές μας να καλύψουμε και έκτακτες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας. 

Από το Μάρτιο 2020, ξεκινήσαμε την εκστρατεία μας για την ενίσχυση κοινωφελών φορέων ως ανταπόκριση στον COVID-19 και καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τους απαραίτητους πόρους για να υποστηρίξουμε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και οργανισμούς φροντίδας, προσφέροντας υγειονομικό υλικό προστασίας και απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. 

Εξοπλίσαμε τις μονάδες με  εξειδικευμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας υλικό, όπως νεφελοποιητές, οξύμετρα, πιεσόμετρα και μάσκες, στοχεύοντας στην ενίσχυσή τους με τα απαραίτητα μέσα για την καλύτερη προστασία των ωφελούμενων από τον COVID-19.

Φροντίσαμε ώστε να προμηθεύσουμε συσκευές τεχνολογίας όπως tablet και laptop για να δώσουμε τη δυνατότητα στους αποκλεισμένους αυτούς ανθρώπους να συνδέονται και να επικοινωνούν με τους οικείους τους και με αγαπημένα πρόσωπα  –όσο αυτό είναι εφικτό. 

Συνεχίζουμε να προσφέρουμε με δράσεις στήριξης, όπως το πρόγραμμα Δεσμός για τους Νέους, που μέρος των θέσεων που θα δημιουργήσει θα αφιερωθούν στην επάνδρωση οργανισμών για τις ανάγκες προστασίας του COVID-19, ανάμεσα σε αυτούς και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.  

Βρισκόμαστε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη.