Με την επιλογή να μη δεχθούν δώρα για τη βάπτιση του παιδιού τους, αλλά να προτρέψουν συγγενείς και φίλους να προσφέρουν το ποσό στον Δεσμό, η οικογένεια  Γκιούρα υποστήριξε την εκπαίδευση 198 παιδιών σε 5 Νηπιαγωγεία, μέσω του προγράμματος «Δεσμός για τα Σχολεία».

 Μέσω της γενναιόδωρης προσφοράς, συγκεντρώθηκε ποσό 4.400€ το οποίο κάλυψε ανάγκες 5 Νηπιαγωγείων στην Παλλήνη, την Ελευσίνα, τη Νέα Μάκρη και τη Νέα Ιωνία.

Τα Νηπιαγωγεία και οι μικροί μαθητές απέκτησαν απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος θα εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία και θα διευκολύνει το έργο των εκπαιδευτικών.  

 

 

Τα Νηπιαγωγεία εξοπλίστηκαν με:

3 Ηλεκτρονικούς υπολογιστές με το απαραίτητο λειτουργικό σύστημα και προγράμματα

2 Διαδραστικούς πίνακες

1 Projector

1 Φωτογραφική μηχανή

1 Πλήρη μικροφωνική μονάδα

2 Πολυμηχανήματα

Αναλώσιμα

 Η προσφορά της οικογένειας μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησής της από το πρόγραμμα «Δεσμός για τα Σχολεία», κάλυψε πραγματικές ανάγκες και μεγιστοποίησε τον αντίκτυπό της.