Η υγεία και η πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες είναι δικαίωμα όλων.

Η υγεία και η πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες είναι δικαίωμα όλων.

ΥΓΕΙΑ

Χιλιάδες συνάνθρωποί μας δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας όπως διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά και φάρμακα ή θεραπεία και περίθαλψη. Τα δημόσια νοσοκομεία, τα τοπικά κέντρα υγείας αλλά και οι εξειδικευμένοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον χώρο έχουν ανεπαρκή εξοπλισμό, περιορισμένο προσωπικό και αυξανόμενο αριθμό περιστατικών. Με την υποστήριξή σας, μπορούμε να βοηθήσουμε. Και σημαντικά μάλιστα!

Το πρόβλημα

1 στους 10
ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας δεν έχει κάνει ποτέ ιατρικό έλεγχο.

24 ΜΚΟ και δημόσια νοσοκομεία αποτελούν το δίκτυο των οργανισμών υγείας που συνεργάζονται με το Δεσμό.

Το πρόβλημα

40%:
η μείωση των κρατικών κοινωνικών δαπανών για την υγεία μεταξύ 2011 και 2015.

Πάνω από 150.000€:
Η εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσα από τις δράσεις του Δεσμού στον τομέα της υγείας.

Το πρόβλημα

10 χρόνια ζωής:
Χάνουν οι κάτοικοι της Ελλάδας κατά μέσο όρο λόγω των χαμηλών δημόσιων δαπανών για την υγεία και την αμέλεια της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα μας.

Πάνω από 580.000€:
το οικονομικό αποτύπωμα των δράσεων του Δεσμού για την ενίσχυση του τομέα της υγείας στην Ελλάδα.