Δέκα έτη μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, παρατηρούμε ακόμη σοβαρή επιδείνωση της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, οδηγώντας τα νοσοκομεία σε σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, βασικών ιατρικών προμηθειών, φαρμάκων και εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, τα εθνικά δεδομένα δείχνουν ότι οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη μειώθηκαν περίπου κατά 40% σε σχέση με το 2009, κυρίως λόγω της συρρίκνωσης της κάλυψης της κυβέρνησης και της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι άνθρωποι, αυτές τις μέρες, λαμβάνουν λιγότερη περίθαλψη δωρεάν.

Τα δημόσια νοσοκομεία έχουν μειώσει σχεδόν κατά 50% τους προϋπολογισμούς τους, με αποτέλεσμα τη σημαντική έλλειψη βασικών ιατρικών προμηθειών, όπως σύριγγες, γάζες, οινόπνευμα, κ.λπ., αλλά και ανθρώπινων πόρων, ενώ ο εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένος ή ανεπαρκής για τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Επιπλέον, οι περικοπές στον προϋπολογισμό έχουν οδηγήσει στην έλλειψη προϊόντων καθαρισμού, με αποτέλεσμα η ανεπαρκής υγειονομική προστασία να γίνεται πηγή μόλυνσης για τους ασθενείς, τους επισκέπτες, τους γιατρούς και το προσωπικό. Τα αριθμητικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων έδειξαν ότι περίπου το 10% των ασθενών στην Ελλάδα έχει αναπτύξει θανατηφόρες λοιμώξεις στο νοσοκομείο με αποτέλεσμα 3.000 εκτιμώμενους θανάτους να οφείλονται σε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Επιπλέον, άνθρωποι που χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης και περίθαλψης πρέπει να περιμένουν μήνες για εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις ή πρέπει να ταξιδεύουν 3 ή περισσότερες ώρες προκειμένου να λάβουν την ιατρική περίθαλψη που χρειάζονται, λόγω της αδυναμίας του τοπικού νοσοκομείου να τους θεραπεύσει.

Συμβάλλουμε ούτως ή άλλως σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και υποστηρίζουμε τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα σε συνεργασία με τη διοίκηση προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες προτεραιότητας σε προμήθειες, όπως σύριγγες, βαμβάκι, γάντια, γάζες, απολυμαντικά, καθαριστικό υλικό, κ.λπ., καθώς και εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό, όπως νοσοκομειακές κλίνες, βάσεις οξυγόνου, αναπηρικά αμαξίδια, όργανα εξέτασης και εξοπλισμό, κ.λπ.

«Με κάθε μικρή ή μεγάλη δωρεά στο νοσοκομείο μας, υποστηρίζετε τη βέλτιστη λειτουργία και το έργο μας και, ως εκ τούτου, την ποιότητα της θεραπείας που προσφέρουμε στα παιδιά.»Ιωάννης Παπαδάτος, Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών

Για να σας βοηθήσουμε να προσφέρετε αποτελεσματικότερα και με τον μέγιστο αντίκτυπο, θέτουμε στον πυρήνα της συμβολής και των διαδικασιών μας τη συνεχή τεκμηρίωση των αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλη την Ελλάδα ανάλογα με την προτεραιότητα, το κόστος, τους δικαιούχους και άλλα κριτήρια.

Έως σήμερα έχουμε υποστηρίξει μέσω των έργων μας νοσοκομεία και δημόσια ιατρικά κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, το Κιλκίς και την Κεντρική Ελλάδα, με δωρεές που υπερβαίνουν τα 45.000€ στη συνολική τους αξία. Μαζί, έχουμε καταφέρει να αναβαθμίσουμε σημαντικά την ιατρική περίθαλψη που λαμβάνουν συνάνθρωποί μας σε όλη τη χώρα και να υπερασπιστούμε το δικαίωμα σε μια υψηλή ποιότητα ζωής, με υγεία, πρόληψη και θεραπεία!

Η δωρεά σας, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή ή μεγάλη είναι, μπορεί να κυριολεκτικά να σώσει ζωές. Ελάτε να κάνουμε μαζί τη διαφορά! Κάντε μια δωρεά.