ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΔΩΡΕΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

Ο Δεσμός καλύπτει ανάγκες οργανισμών και ευάλωτων ομάδων σε όλη την Ελλάδα. Η υποστήριξή σας μας κάνει καλύτερους, πιο γρήγορους και πιο αποτελεσματικούς ώστε κάθε δωρεά να πηγαίνει εκεί που χρειάζεται περισσότερο.

Σκεφτείτε να γίνετε φίλος του Desmos κάνοντας μια επαναλαμβανόμενη δωρεά.