Θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Για ΟΛΟΥΣ.

Θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Για ΟΛΟΥΣ.

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στη νέα γενιά, να ενδυναμώσουμε τις τοπικές κοινότητες και να φροντίσουμε τον πλανήτη μας. Ελάτε μαζί μας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι!

Το πρόβλημα

17%
η μείωση των δημοσίων δαπανών για την παιδεία τα τελευταία έτη.

88%
των σχολείων που συμμετέχουν στα προγράμματα του Δεσμού δηλώνουν ότι οι ανάγκες τους δεν θα καλύπτονταν χωρίς τη βοήθειά μας.

Το πρόβλημα

Περίπου 1 στους 2 νέους
Έλληνες είναι σήμερα άνεργος.

3 εκατ. €:

το οικονομικό αποτύπωμα στην κοινωνία, μέσα από τα προγράμματα του Δεσμού που στοχεύουν στην ενδυνάμωση παιδιών, νέων και κοινοτήτων.

Το πρόβλημα

Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση παγκοσμίως στον εθελοντισμό των πολιτών,
παρά τις πολυάριθμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Τα πράγματα ΜΠΟΡΟΥΝ να αλλάξουν.
Μέσα σε μόλις 3 χρόνια, 38.500 μαθητές όλων των ηλικιών, σε όλη την Ελλάδα, έχουν γίνει εθελοντές και ενεργοί πολίτες μέσω του Δεσμού.

ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Εξερευνήστε το έργο μας και δείτε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε και να κάνετε τη διαφορά!