Εστιάζοντας σε μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες της Ελλάδας, τον ηλικιωμένο πληθυσμό, το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα αποτέλεσε αρωγό μας στην στήριξη της τρίτης ηλικίας μέσα από τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έκτακτων εκκλήσεων για υποστήριξη. Μαζί έχουμε καταβάλει προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της φροντίδας των ηλικιωμένων σε γηροκομεία, ενώ ταυτόχρονα το Ίδρυμα ΤΙΜΑ παίζει σπουδαίο ρόλο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις της γήρανσης στην Ελλάδα.

Διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες σε όλη τη χώρα, το Ίδρυμα ΤΙΜΑ συνέβαλε σημαντικά στην πραγματοποίηση δράσεων με απτά αποτελέσματα και άμεση επίδραση στις ζωές και καθημερινότητες χιλιάδων ηλικιωμένων και των φροντιστών τους. Μαζί ανταποκριθήκαμε άμεσα στις τρομερές ζημιές που προκλήθηκαν στην Κεφαλονιά τον Ιανουάριο του 2014, μετά από σοβαρούς σεισμούς που έγιναν στο νησί για περισσότερο από μία εβδομάδα, εξοπλίζοντας το παλαιότερο και μεγαλύτερο Γηροκομείο του νησιού με 27 νοσοκομειακά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινή ζωή τόσο των ασθενών όσο και του προσωπικού.

Επιπλέον, το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα συνέβαλε ενεργά στο πρόγραμμα «O Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά» χρηματοδοτώντας το επί 2 συναπτά έτη και στηρίζοντας αποκλειστικά την παροχή καυσίμων θέρμανσης για γηροκομεία σε όλη την Ελλάδα. Μέσω της υποστήριξης του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος έχουμε βοηθήσει περίπου 3.000 ηλικιωμένους σε 66 γηροκομεία να παραμείνουν ζεστοί κατά τους χειμερινούς μήνες των τελευταίων δύο ετών.