Μια από τις βασικές μας προτεραιότητες στον Δεσμό ήταν πάντα να βρίσκουμε τρόπους να κάνουμε την προσφορά εύκολη και αποτελεσματική για όλους, δημιουργώντας τις συνθήκες για να γίνονται όσο δυνατόν περισσότερες δωρεές.

Για 27 έτη, η επιβολή ΦΠΑ στις δωρεές πλεοναζόντων αγαθών αποτελούσε ένα σοβαρό αντικίνητρο για τις ελληνικές επιχειρήσεις να δωρίζουν αγαθά που είναι απολύτως κατάλληλα για χρήση αλλά ατελή για εμπορική κυκλοφορία, καθιστώντας οικονομικά πιο υγιή την καταστροφή των προϊόντων παρά την προσφορά τους σε πιο ευάλωτους ανθρώπους. Αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα δύο προκλήσεις – να φέρουμε τη φιλοσοφία της μηδενικής σπατάλης στο οικοσύστημα του ιδιωτικού τομέα, αλλά και να αφαιρέσουμε την ίδια στιγμή τα αντικίνητρα προσφοράς για φιλανθρωπικούς σκοπούς – ο Δεσμός πρωτοστάτησε σε μια σημαντική νομοθετική προσπάθεια προκειμένου να αλλάξει τον τρόπο προσφοράς στην Ελλάδα για πάντα!

Το 2014, ψηφίστηκε μια νομοθετική τροπολογία, η οποία καταρτίστηκε από τον Δεσμό, υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση και ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Ελλάδα έχει σήμερα μία από τις πιο προοδευτικές πολιτικές στην Ευρώπη για την προσφορά πλεονάσματος από επιχειρήσεις σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, χάρις στην παρέμβαση αυτή του Δεσμού! 

Οι εταιρείες είναι τελικά σε θέση να προσφέρουν πλεονάζοντα αγαθά σε κοινωφελείς οργανισμούς, χωρίς να καταβάλλουν επιπλέον ΦΠΑ για τις δωρεές αυτές, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά την κάλυψη αναγκών σε όλη τη χώρα.

Περιηγηθείτε στην πλήρη νομοθεσία εδώ και στις εφαρμογές (Τεύχος ΦΕΚ 903Β’/2014) εδώ.

Πείτε μας τι εμπόδια βρίσκετε στην προσπάθειά σας να βοηθήσετε όσους έχουν ανάγκη, εδώ.