Μέσω του προγράμματος «Δεσμός για τα Σχολεία» τα ξενοδοχεία Domes Resort of Elounda και Noruz Chania υποστήριξαν το 7ο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου και το 2ο Γυμνάσιο Χανίων.  

Τα Domes Resorts προσέφεραν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, laptop, fax, printer, projector, ειδικές γραφίδες και εξοπλισμό για μελάνωμα σκίτσων και κινούμενων σχεδίων μέσω PC.

H προσφορά θα εκσυγχρονίσει τον εξοπλισμό και θα αποτελέσει βασικό εργαλείο των μαθημάτων, που θα αναβαθμίσει την ποιότητα εκπαίδευσης και θα διευρύνει τις δυνατότητες μάθησης.

Το Sheraton Rhodes ενίσχυσε το 10ο Δημοτικό Σχολείο της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, παρέχοντας έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με το απαραίτητο λειτουργικό και προγράμματα, που δημιουργούν ένα εκσυγχρονισμένο, ελκυστικό και αλληλεπιδραστικό περιβάλλον μάθησης.

Ο εξοπλισμός θα προσφέρει τη δυνατότητα ίσης ευκαιρίας μάθησης στους 35 μαθητές του σχολείου, υποστηρίζοντας τον τεχνολογικό τους αλφαβητισμό.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών προέρχεται από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.