Τα ξενοδοχεία Blue Palace Resorts συνεργάζονται με τον Δεσμό, γίνονται αρωγοί και αναβαθμίζουν την εκπαίδευση μαθητών σε σχολεία της Κρήτης, με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Δεσμός για τα Σχολεία», συγκεντρώνουν σε ένα έτος ποσό 10.624,33€ και υποστηρίζουν το 1ο& 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λασιθίου.

Η προσφορά των ξενοδοχείων κάλυψε:

  • Βασικές ανάγκες υποδομής, όπως έπιπλα για τον εξοπλισμό βιβλιοθήκης
  • Εργαστηριακό εξοπλισμό πειραμάτων Φυσικής, Χημείας, Μηχανικής, για δημιουργία θέσεων εργασίας ομάδων μαθητών.
  • Συστήματα ρομποτικής για παιδιά από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο

Στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο φοιτούν πολλοί μαθητές οικογενειών χαμηλής οικονομικής δυνατότητας, οικονομικών μεταναστών ή αλλοδαπών.

Τα σχολεία υποστηρίχθηκαν με:

  1. Εργαστηριακό εξοπλισμό «Πακέτα τάξης» για πειράματα:

Ενέργειας, Ηλεκτρισμού και Ηλεκτρομαγνητισμού, Φως & Ήχου, Μηχανικής, Χημείας, Ανθρωπίνων Συστημάτων, Υλικών Σωμάτων, Φυτών-Ζώων-Οικοσυστημάτων

  1. Βασικό Εργαστηριακό Εξοπλισμό και Εξοπλισμό Χημεία, για δημιουργία 4-8 θέσεων εργασίας (ομάδας μαθητών) και 4 θέσεων εργασίας αντίστοιχα που αποτελείται από:

α. Όργανα Γενικής χρήσης, Μηχανικής, Υδροστατικής και Ατμοσφαιρικής πίεσης

β. Όργανα-Συσκευές: Θερμότητας, Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού, Οπτικής, Χημείας, Βιολογίας

Τα παραπάνω υλικά θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των εργαστηρίων της Ε’ & ΣΤ’ τάξης.

Το Κέντρο Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών Λασιθίου(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) αποτελεί δομή του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι επιφορτισμένο να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ παραδόθηκαν συστήματα ρομποτικής εξειδικευμένα ανά εκπαιδευτική βαθμίδα.

Τα μαθήματα ρομποτικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφέρουν στους μαθητές βασική κατανόηση της λειτουργίας της, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη ρομποτική στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Η ενασχόληση με τις ρομποτικές κατασκευές είναι μια πολυσύνθετη και διαθεματική δραστηριότητα.

Οι μαθητές εκπαιδεύονται και ταυτόχρονα συμμετέχουν με τις δημιουργίες τους σε Μαθητικά Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, στα οποία βραβεύονται όλες οι συμμετοχές.

Ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, κος Ορφανάκης Βασίλειος ευχαριστώντας τον Δεσμό για τη διαδικασία συντονισμού της προσφοράς εξοπλισμού, ανέφερε:

“Η δωρεά αυτή αποτελεί δείγμα γενναιοδωρίας και κοινωνικής ευθύνης, γι’ αυτούς που μπορούν να προσφέρουν. Η ανιδιοτελής στήριξη στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολείων μας αποτελεί λαμπρό παράδειγμα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και αποδεικνύει την κοινωνική αλληλεγγύη που διέπει τα μέλη του οργανισμού ΔΕΣΜΟΣ αλλά και τα στελέχη της επιχείρησης Blue Palace, a Luxury Collection Resort and Spa.”