Πολύ σημαντικές συνεργασίες δρομολογούνται για το Δεσμό, στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε όπου υπάρχει ανάγκη και να δημιουργήσουμε εκείνο το περιβάλλον που θα εμφυσήσει την ενεργή κοινωνική προσφορά σε όλους, με αφετηρία τα παιδιά!

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δεσμός, ξεκίνησε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με θέμα την εισαγωγή του εθελοντισμού ως μαθήματος στα σχολεία.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την κατασκευή των εγχειριδίων, έως την άνοιξη του 2015, την πιλοτική εφαρμογή σε 60 δημοτικά και γυμνάσια πανελλαδικά σε 10 περιφέρειες της Ελλάδος, από το Σεπτέμβριο του 2015, και την αναμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πιλοτικής εφαρμογής. Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις και θα επικεντρώνεται τόσο στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όσο και στην εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών στα σχολεία με σκοπό την ενεργοποίηση και την παγίωση του αισθήματος της κοινωνικής προσφοράς στις νεότερες γενιές.

Ευχαριστούμε θερμά τους κοινωφελείς οργανισμούς που υποστηρίζουν το πρόγραμμα με αντίστοιχες δωρεές τους:

-Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και πιλοτική εφαρμογή του σε 10 σχολεία στην Αττική:

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

-Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε 50 επιπλέον σχολεία σε 9 Περιφέρειες της χώρας μας:

Το έργο πραγματοποιείται με ευγενική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχοςτο οποίο συμβάλλει έτσι τα μέγιστα στην επέκταση και αποτελεσματικότητα του προγράμματος!

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα του Δεσμού και τη σελίδα του Δεσμού στο facebook, καθώς σύντομα θα έχουμε περισσότερα νέα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος!