Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο τόσο στις προσπάθειες ανακούφισης κρίσεων στη χώρα μας, όσο και στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, μέσα από δωρεές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναγνωρίζοντας την αποστολή μας να καταστήσουμε την προσφορά εύκολη και αποτελεσματική για όλους και την έμφαση που δίνουμε στον πραγματικό θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει σταθεί δίπλα μας από τα ιδρυτικά μας χρόνια, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία αλλά και εξέλιξη του Δεσμού σε κόμβο προσφοράς για την Ελλάδα. Χάρις στην υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μπορέσαμε να στήσουμε σωστά την αποθήκη μας στην Αθήνα, να αναπτύξουμε την διαδικτυακή πλατφόρμα προσφοράς του Δεσμού αλλά και να καλύψουμε λειτουργικά κόστη κατά τα κρίσιμα πρώτα χρόνια λειτουργίας μας.

Το 2015 το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υπήρξε και πάλι πρωτοπόρος υποστηρικτής μας, στηρίζοντας ως Μέγας Δωρητής το “Νοιάζομαι και Δρω”, το πρόγραμμα του Δεσμού που ξεκινά από το όραμά μας και σκοπό έχει να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την Ελλάδα, καλλιεργώντας την κουλτούρα προσφοράς στη νέα γενιά. Μέσα σε τρία χρόνια το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει συνεισφέρει στο πρόγραμμα 450.000 €, δέσμευση η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος “Νοιάζομαι & Δρω” και τελικά την καλλιέργεια της κουλτούρας του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά σε 38.500 μαθητές όλων των ηλικιών σε όλη την Ελλάδα.