Με την έμπρακτη δέσμευση του Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη στην αλλαγή νοοτροπίας των Ελλήνων μέσα από πολλές και ποικίλες οδούς, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως το ίδρυμα αυτό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς υποστηρικτές του εκπαιδευτικού μας προγράμματος “Νοιάζομαι & Δρω”, το οποίο έχει αυτόν ακριβώς τον στόχο: την καλλιέργεια της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και την εμφύσηση της κουλτούρας προσφοράς και εθελοντισμού στις νεότερες γενιές.

Η συνεργασία μας με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη δεν περιορίζεται μόνο στην χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Νοιάζομαι & Δρω”, καθώς βρισκόμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για την κάλυψη έκτακτων και τακτικών αναγκών κοινωφελών οργανισμών σε όλη τη χώρα αλλά και συζητήσεων σχετικά με το πως μπορούμε να επιφέρουμε μακροπρόθεσμη θετική αλλαγή! Χάρις σε πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, συμμετέχουμε σε ένα από τα πεδία διαλόγου που το ίδρυμα συντονίζει, συγκεκριμένα στο Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, μεταξύ κορυφαίων περιβαλλοντικών οργανώσεων, επεκτείνοντας τους μαθησιακούς μας ορίζοντες για να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο στην Ελλάδα.

Συνεργασίες σαν και αυτή αποτελούν για εμάς πηγή έμπνευσης και κινητήριο δύναμη!