Πολλές και διαφορετικές παραδόσεις πραγματοποίησε ο Δεσμός τους τελευταίους 3 μήνες, καλύπτοντας ανάγκες και προσφέροντας στήριξη σε δομές κοινωνικής πρόνοιας, νοσοκομεία, ΜΚΟ και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μέσα από δωρεές εταιρειών και ιδιωτών.

Τα είδη που προσφέρθηκαν από δωρεές, είναι: