Νοιάζομαι και Δρω» 2015-2020: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από το Δεσμό, υιοθετείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠΕΘ.

Το πρόγραμμα “Νοιάζομαι & Δρω” δημιουργήθηκε το 2015 από το Δεσμό, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη, με σκοπό να εμφυσήσει αξίες προσφοράς και να καλλιεργήσει και να εμπνεύσει δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης στους αυριανούς ενεργούς πολίτες. Πρόκειται για ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές όλων των ηλικιών, με πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό για δασκάλους και μαθητές – ειδικά σχεδιασμένο για να είναι προσαρμόσιμο σε κάθε τύπο ή τάξη σχολείου και όλα τα μαθήματα. 

Η ειδοποιός διαφορά του «Νοιάζομαι και δρω» σε σχέση με άλλα προγράμματα αφορά στην πρωτοποριακή μαθησιακή μεθοδολογία, η οποία βασίζεται στην βιωματική διδασκαλία. Οι μαθητές, μέσα από την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, σκέφτονται, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν δράσεις  κοινωνικής προσφοράς. Έτσι, συναισθάνονται την χαρά της προσφοράς και την δύναμη της αλλαγής που έχουν οι ίδιοι δημιουργώντας εμπειρίες εθελοντή και ενεργού πολίτη μέσα και έξω από την τάξη.

Από την πρώτη στιγμή το πρόγραμμα έλαβε διθυραμβικές αξιολογήσεις – που με τη σειρά τους, οδήγησαν σε επαναλαμβανόμενες ετήσιες εγκρίσεις εφαρμογής σε σχολεία από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επί 5 συναπτά έτη, δημιουργώντας σταθερά εκθετικό αριθμό συμμετεχόντων ανά έτος εφαρμογής. 

Συνολικά, από το 2015-2020 στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» έχουν συμμετάσχει πάνω από 63.500 μαθητές σε όλη την Ελλάδα και 5.200 εκπαιδευτικοί από 681 σχολεία σε όλη την Ελλάδα

Το έτος 2019-2020, και εν μέσω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώσαμε, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», ολοκλήρωσε τον 5ο κύκλο του, το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 182 σχολεία πανελλαδικά με τη συμμετοχή 1.470 εκπαιδευτικών, 14.743 μαθητών και τη συνεργασία 620 φορέων της κοινωνίας των πολιτών. 

Η φετινή χρονιά 2020-2021 αποτελεί χρονιά – σταθμό, καθώς από φέτος το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» υιοθετείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και συμπεριλαμβάνεται πιλοτικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως επιστέγασμα της επιτυχημένης δράσης του. Μαθητές από όλες τις τάξεις του δημοτικού και γυμνασίου σε 218 σχολεία θα παρακολουθήσουν 10 εργαστηριακές βιωματικές συναντήσεις στο πλαίσιο «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων».  Για τον σκοπό αυτό έχει τεθεί στη διάθεση των ενδεδειγμένων φορέων ολόκληρο το μεθοδολογικό πλαίσιο, το περιεχόμενο, τα εργαλεία, οι καλές πρακτικές, το δίκτυο (εκπαιδευτικοί – μαθητές – γονείς – οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) και η τεχνογνωσία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του «Νοιάζομαι και Δρω».