Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, θα θέλαμε
(α) να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός («ΔΕΣΜΟΣ«)
(β) να σας χορηγήσουμε πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία, και
(γ) να σας ενημερώσουμε για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον ΔΕΣΜΟ ως υπεύθυνο επεξεργασίας (στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: +30 2168090840, e-mail: gdpr.desmos@gmail.com, διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 71, Αθήνα, 10173). Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού του ΔΕΣΜΟΥ, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την εν λόγω κοινωφελή δραστηριότητα. Ο ΔΕΣΜΟΣ σας αποστέλλει επικοινωνίες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Madmimi (Η.Π.Α.) και Google (Η.Π.Α.). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται από τον ΔΕΣΜΟ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ή έως την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που επιβάλλεται από τις διατάξεις του νόμου να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο αρχείο του ΔΕΣΜΟΥ.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να λάβετε από τον ΔΕΣΜΟ επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, και σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε διάφορες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά, τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα κτλ. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, να διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το ΔΕΣΜΟ, να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από το ΔΕΣΜΟ σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το ΔΕΣΜΟ ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας, μπορείτε να μας στείλετε ένα e-mail στο gdpr.desmos@gmail.com.

Εάν θέλετε να μείνετε σε επαφή μαζί μας, δεν έχετε παρά να μας το πείτε! Απλώς συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα. Για αγγλικά, μπορείτε να συμπληρώσετε αυτή τη φόρμα.