Με το ποσό που συγκεντρώθηκε μέσω δύο εκστρατειών ανεύρεσης πόρων (crowdfunding), το “The Greek Crowdfund” (2016-2017) και το Greece Works! (2017-2018) καθώς και με την υποστήριξη του The Hellenic Initiative US και της VISA Hellas για αυτήν τη δεύτερη χρονιά, ο Δεσμός στοχεύει στην αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας που σήμερα βρίσκεται στο 46% στην Ελλάδα, και παράλληλα​ στη​ δημιουργία θέσεων εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό σε κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις υποστελέχωσης. Μέσα σε 2 χρόνια, 26 άνεργοι νέοι, που αναδείχθηκαν μέσα από απαιτητική διαδικασία επιλογής σχεδιασμένη από το Δεσμό, υποστηρίζονται για ένα έτος σε θέσεις εργασίας με υψηλό αντίκτυπο στην κοινωνία σε κοινωφελή οργανισμό της επιλογής τους, λαμβάνοντας σημαντική επαγγελματική εμπειρία και στηρίζοντας, μέσω της εργασίας τους, περισσότερους από 100.000 επωφελούμενους.

Στη δεύτερη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος «Δεσμός για τους Νέους ΙΙ» που ​ξεκίνησε​ το καλοκαίρι του 2017,​ συνολικά 11 αξιόλογοι νέοι προσλήφθηκαν σε ισάριθμους κοινωφελείς οργανισμούς σε Αθήνα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το γεωγραφικό εύρος και το πλήθος πεδίων δράσης των οργανισμών και των ειδικοτήτων των εργαζομένων και από την σημαντική εξέλιξη των νέων από τους πρώτους κιόλας μήνες, τον κοινωνικό αντίκτυπο των θέσεων και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του προγράμματος συνολικά. Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να εργαστούν στο αντικείμενο των σπουδών τους, που ποικίλλει και περιλαμβάνει από εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και κοινωνικές επιστήμες μέχρι οικονομικά, επικοινωνία, διαφήμιση και δημοσιογραφία, και να αποκτήσουν σημαντικότατη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο.

Μέσα από την εργασία τους, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα τη φετινή χρονιά υποστηρίζουν τις παρακάτω ευάλωτες κοινωνικές ομάδες:

 • Πρόσφυγες / μετανάστες
 • Γυναίκες με παιδιά
 • Κοινότητα LGBTQ
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες (παιδιά, έφηβοι και ενήλικες) και οι οικογένειές τους
 • Άστεγοι
 • Ασθενείς (άτομα με χρόνια νοσήματα ή / και προβλήματα ψυχικής υγείας, άτομα που στερούνται βασικών υπηρεσιών υγείας και φαρμάκων κ.λπ.)
 • Μακροχρόνια άνεργοι
 • Τοξικομανείς, κρατούμενοι και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες που προσπαθούν να επανενταχθούν στην κοινωνία, καθώς και οι οικογένειές τους
 • Φοιτητές φτωχών και / ή απομακρυσμένων περιοχών
 • Νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας ή / και δοκιμάζουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες
 • Διατήρηση του περιβάλλοντος, προστασία των άγριων ζώων και στήριξη των κατοίκων των αγροτικών περιοχών

Οι νέοι που εργάζονται μέσω του προγράμματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών ευάλωτων ομάδων όπως ψυχολογική στήριξη, ειδική εκπαίδευση, υποστήριξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, παροχή συμβουλών αναζήτησης εργασίας, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ευαισθητοποίηση κλπ., υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται με την κατάρτισή τους, την εκπαίδευση εθελοντών, την ανεύρεση πόρων, τη διαχείριση συμπράξεων, τον συντονισμό προγραμμάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τις δραστηριότητες προβολής και τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη.

Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους ΙΙ» έχει στηρίξει περισσότερους από 1.000 επωφελούμενους, από τους οποίους οι 500 έχουν λάβει εξατομικευμένη υποστήριξη και βοήθεια αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Ο συνολικός αριθμός των επωφελούμενων όλων των οργανισμών, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα τους τελευταίους 4 μήνες υπερβαίνει τους 11.000. Επιπλέον, μέσα από το έργο των νέων του προγράμματος μέχρι στιγμής διοργανώθηκαν περισσότερες από 25 μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις, ευαισθητοποιώντας την κοινωνία, συγκεντρώνοντας πόρους και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους. Μέσω του προγράμματος οι οργανισμοί είναι σε θέση να επιτύχουν σημαντικά ορόσημα στην εσωτερική οργάνωση και διαχείριση και την προσέγγιση των ομάδων ενδιαφέροντός τους.