Τύπος εργασίας: Πλήρης απασχόληση
Τόπος εργασίας: Γραφείο Δεσμού Αθήνας (Λεωφόρος Αθηνών 71)
Έναρξη απασχόλησης: Άμεση

Λίγα λόγια για το ΔΕΣΜΟ www.desmos.org

Ο ΔΕΣΜΟΣ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που από το 2012 λειτουργεί ως αποτελεσματικός και
αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα. Στόχος η μέγιστη αξιοποίηση
χρηματικών δωρεών και δωρεών σε είδος από εταιρείες, ιδιώτες, ιδρύματα και οργανισμούς για την κάλυψη
βασικών αναγκών οργανισμών και φορέων κοινωνικής πρόνοιας.
Η δράση του ΔΕΣΜΟΥ αφορά σε 4 άξονες: Κοινωνική Πρόνοια, Οικοδόμηση ενός Καλύτερου Μέλλοντος,
Υγεία και Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση Κρίσεων.
Ο Δεσμός αναζητά το κατάλληλο άτομο για τη θέση Project Management & Business Development.
Είμαστε μια μικρή ομάδα αλλά δυναμική ομάδα 8 ατόμων. Καθημερινά δουλεύουμε με στόχο να
γεφυρώσουμε τη διάθεση για προσφορά με πραγματικές ανάγκες. Η δουλειά μας είναι πολυδιάστατη, απαιτεί
τον παράλληλο συντονισμό πολλών διαφορετικών εργασιών και προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης και
ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι άνθρωποι μας έχουν ενσυναίσθηση, αγάπη για τον συνάνθρωπο, και μοιράζονται
αξίες όπως ο επαγγελματισμός, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η συνεργατικότητα και η επιμονή.
Η θέση θα λογοδοτεί απευθείας στη Γενική Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία στρατηγικής για τη βιωσιμότητα του Σωματείου τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και
  υλοποίησης.
 • Σχεδιασμό και ενέργειες εξεύρεσης πόρων (προτάσεις, εκστρατείες στα κοινωνικά μέσα, εκδηλώσεις,
  συμμετοχή σε εκδηλώσεις τρίτων κτλ)
 • Ανάπτυξη ιδεών και υλοποίηση νέων projects
 • Σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης
 • Διαμόρφωση παρουσιάσεως
 • Παρουσιάσεις προς διάφορα κοινά (υποστηρικτές, συνεργάτες, συνέδρια)
 • Σχεδιασμό, διαχείριση και παρακολούθηση έργων για την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και παραδοτέων
 • Επικοινωνία και συνεργασία με: όλα τα μέλη της ομάδας, εξωτερικούς συνεργάτες, με ωφελούμενους φορείς, με δωρητές (εταιρείες, ιδιώτες, ιδρύματα, συλλογικότητες).
 • Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων και παραγωγή υλικών marketing και επικοινωνίας (Δελτία Τύπου, Newsletters και περιεχομένου για Social Media, website κ.α.)
 • Οργάνωση ηλεκτρονικών αρχείων (οικονομικά, project, video, φωτοθήκη κ.α.)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΣΗΣ

Προσωπικές δεξιότητες:

● Στρατηγική και κριτική σκέψη, δυνατότητα καλής ιεράρχησης εργασιών
● Οργανωτικές ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες
● Δυναμισμός, ανάληψη πρωτοβουλιών, ομαδικότητα και αξιοπιστία
● Κοινωνική ευαισθησία και σύμπνοια με το όραμα, τις αξίες και την κουλτούρα του Σωματείου
● Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινων σχέσεων
● Δεξιότητες Public Speaking
● Δυνατότητα να εργαστεί αυτόνομα αλλά και συνεργατικά
● Δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλών project και εργασίας κάτω από πίεση
● Κατανόηση προβλημάτων και επίλυση διαφορών

Το ιδανικό άτομο για τη θέση αυτή θα πρέπει να έχει:

● Σπουδές/ πτυχίο ΑΕΙ σε παρεμφερή τομέα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά σε Οργάνωση και
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Μάρκετινγκ και
Επικοινωνία
● Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, με συγκεκριμένα παραδείγματα επίτευξης στόχων
● Ικανότητα κατανόησης, χρήσης, καταγραφής σε σύγχρονες βάσεις δεδομένων και επεξεργασία
φωτογραφιών
● Καλή γνώση Microsoft Office, εφαρμογών Google Suite, word, Power Point, Excel
● Καλή γνώση και διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
● Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, στον προφορικό και γραπτό λόγο
● Εμπειρία σε εργαλεία διαχείρισης έργου (project management tools), ή / και CRM software
● Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε θέση εξεύρεση πόρων
● Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό ή αντίστοιχο φορέα

Εφόσον σας ενδιαφέρει η θέση, παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό και επιστολή ενδιαφέροντος μέσω
email στο info@desmos.org υπόψιν Έμιλυς Κερν, έως την 31 Δεκεμβρίου 2022. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 216-8090840.